mandag 12. april 2010

70 år siden 2. verdenskrig kom til Norge.

Den 9. april 2010 var det 70 år siden tyskerne okkuperte Norge.
Det kommer stadig ny dokumentasjon fra krigens dager.
Her er et lite utvalg.

DVD: Tyskerne kommer


Tyskerne kommer" skildrer gjennom unike filmkllipp opplevelser fra mellomkrigstiden og tyskernes angrep på Norge i 1940.

DVD-en er del 1 av 3 i serien "Nordmennenes historie" "Hverdagsliv i krigsårene".
Hver DVD inneholder en rekke historier fra disse dramatiske årene, og fortelles med sitater fra mennesker som opplevde det hele. Dette gir en enestående beskrivelse av nordmenns hverdag under krigen.
Tyskerjentene av Helle AarnesTYSKERJENTENE er en rystende beretning om en mørk side av vår krigshistorie.
De norske tyskerjentene var langt flere enn de fleste er klar over. Den offisielle norske krigshistorien forteller lite om vår behandling av disse kvinnene. De brøt ingen lov, men de valgte fiendens menn. Straffen var knallhard. Mange ble skamklippet av mobben. Langt flere ble utsatt for grove statlige overgrep.

I denne boken møter vi Else som ble internert og deportert til Tyskland, Gudrun som ble lobotomert, Therese som måtte gi bort datteren, og Ellen som fikk barn hos naziorganisasjonen Lebensborn og deretter ble ansatt samme sted.
Flere av de siste tidsvitnene forteller her sine historier for første gang. Det er krighistorien vi aldri fikk høre.

HELLE AARNES mottok i 2008 Den store journalistprisen for artikkelserien "Tyskerjentene", i Bergens Tidende

Finnes også som lydbok.

"Dømmer ikke" av Oliver H. Langeland


En av etterkrigstidens mest omtalte bøker, har kommet ut på nytt 58 år etter at den ble inndratt ved en politisk dom. Boken er derfor enestående i norsk litteraturhistorisk sammenheng ved først å bli gitt behandling i statsråd, fremlagt i en stortingsmelding, debattert i Stortinget og til slutt inndratt fra markedet ved dom selv om Langeland ble frikjent. ( Boken er blant de svært få som går under begrepet "Forbudte bøker", der de mest kjente ved siden av Langelands er "Sangen om den røde rubin" av Agnar Mykle og "Uten en tråd" av Jens Bjørnebo.)

Major O.H. Langeland, 1887-1958, var motstandsmann og ble innsatt av Jens Chr. Hauge i 1942 som sjef og leder av Milorgs avdeling D-13 ( Stor-Oslo), og var dermed en av de mest sentrale lederne i Milorg fra 1942 og frem til juli 1944 da han flyktet til England.

Ingen kommentarer: