mandag 4. april 2011

Vårmøte - Orkdal Hagelag.

VÅRMØTE

torsdag 7. april kl. 19.00 på Orkdal Folkebibliotek.

Tema: Liljer ved gartner Olav Storli fra Frosta, samt “gartnerens time”. • Presentasjon av bibliotekets hagebøker • Snekkerboden fra Orkanger U-skole viser snekkerprodukter til hagen Loddsalg - Kaffesalg

Inngang kr 50,- (medlemmer), kr 75,- (ikkemedl.) Alle velkommen!

Orkdal Hagelag Orkdal Folkebibliotek

Ingen kommentarer: